W.E.B Větrná energie s.r.o.

Větrný park Řasnice

Čistá a bezpečná energie z větru, nejmodernější technologie na trhu a peníze pro místní obce či komunity. To je připravovaný Větrný park Řasnice.

„Víme, že se při vzniku nových projektů šíří různé mýty a dohady. Podle našich zkušeností jsou za nimi nepřesně pochopená či interpretovaná fakta, případně nedostatek informací. Je možné, že tento dluh vnímáte i okolo projektu Větrného parku Řasnice. Proto vám nabízíme tuto stránku, na které se lidé se zájmem o projekt dozvědí, co potřebují,“ říká jednatelka společnosti W.E.B Větrná energie Michaela Lužová.

Společnost W.E.B Větrná energie je na českém trhu s obnovitelnou energií etablovaný a dlouholetý hráč. Provozuje 3 větrné projekty se 7 větrnými elektrárnami, první z nich funguje přes 15 let. Od roku 2009 provozuje i první solární elektrárnu.

Větrné projekty na Frýdlantsku

Jeden větrník stojí už deset let i v Horní Řasnici. Dobrá spolupráce mezi provozovatelem větrné elektrárny a obcí společně s nadmíru příznivými větrnými podmínkami stály za myšlenkou vybudovat v katastru obcí Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný Les Větrný park s dalšími 9 větrníky.

Větrné elektrárny posílí energetickou nezávislost Česka, stejně jako rozpočty obcí. Za každou z elektráren získá obecní rozpočet ročně minimálně 400 tisíc korun, které se navíc každoročně navýší o inflaci. Kromě toho řešíme se starosty i možnost vyplácení podílu z obratu elektráren – obec tak bude profitovat z případných vyšších výkupních cen energie z větrníků na svém katastru. „Na zastupitelstvu každé z obcí pak můžete diskutovat, jak peníze využijete – od nových laviček, opravy budov až například po nový vodovod a další investice pro rozvoj obce,“ dodává Lužová.

Větrný park Řasnice – o co jde v referendu?

Větrný park Řasnice se na Frýdlantsku připravuje od roku 2019. Tehdy v obcích Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásného Lesa proběhla anketa mezi občany, zda s výstavbou parku souhlasí. Přes 2/3 hlasujících byly pro a všechny obce uzavřely s investorem smlouvu. Co se změnilo a proč má proběhnout nové referendum? Odpovídá Michaela Lužová, jednatelka společnosti W.E.B Větrná energie – investora stavby.

Názor místních: dvě třetiny obyvatel hlasovaly pro větrníky

Vedení obcí i provozovatel větrných elektráren vědí, že 9 nových větrníků představuje viditelnou dominantu v krajině. Proto také v roce 2019 společně uspořádali anketu, aby zjistili, jestli místní lidé s plánovanou výstavbou souhlasí. A výsledky byly naprosto přesvědčivé – ve všech obcích hlasovaly více než dvě třetiny občanů pro výstavbu. Až potom obce uzavřely potřebné smlouvy a začaly projekční práce.
Od počátku projektu předáváme lidem stále stejné informace. Pročtěte si text brožury, kterou jsme v roce 2019 distribuovali. Zjistíte, že říkáme stále totéž.

Vliv na životní prostředí a zdraví lidí

Okolo větrných elektráren existuje celá řada mýtů, jejich vliv na okolí je ale v některých aspektech nesporný – jsou vidět z dálky, při nevhodném umístění mohou zasahovat do migračních tras ptáků a jako každá technika vydávají i nějaký zvuk. Právě proto  se všechny vlivy pečlivě posuzují a měří.

Dokumentaci posuzující vlivy na životní prostředí (takzvaná EIA) zpracovává nezávislý autorizovaný expert s kulatým razítkem, zpravidla na náklady investora. Expertovy závěry pak velmi přísně posuzují ještě státní úředníci. Cílem je, aby se vyloučily či minimalizovaly případné negativní dopady projektu a aby nákladnou studii nemusely platit obce.

Dříve postavené projekty společnosti W.E.B stále fungují, splňují všechny normy a mnohokrát prokázaly, že jsou přínosné. Životní prostředí šetří víc než ostatní druhy elektráren, navíc přináší lidem peníze do obecního rozpočtu. I její nejstarší větrná elektrárna provozovaná v Břežanech na Znojemsku obstála nejen v posuzování dopadů na přírodu a lidi, ale i v nadstandardních hlukových testech.

I projekt Větrného parku Řasnice projde posouzením přísných ministerských úředníků a oponentů v procesu EIA.

Chcete více informací?

Informace na stránce budou postupně přibývat. Kdybyste tu však nenašli, co vás zajímá, napište nám prosím na e-mailovou adresu rasnice@vetrna-energie.cz. Dotaz využijeme jako podnět k doplnění stránek a požadované informace přidáme.