Ceny elektřiny v průběhu posledních dvou let extrémně kolísaly. Takové výkyvy trh za poslední desetiletí nezažil a jakékoliv finanční plánování domácností, firem, obcí a měst i státu bylo neuvěřitelně problematické. V posledních měsících je ale vývoj poměrně stabilní, což umožnilo i výrobcům energie promyslet nové plány na další roky. Díky tomu přišla i nová nabídka odměn pro obce a místní komunity v Horní Řasnici, Dolní Řasnici a Krásném Lese.

Změny, které v posledních měsících nastaly, uklidnily energetické trhy a opatrně naznačují, že k podobným výkyvům v nejbližší době nedoje. „Díky tomu jsme mohli optikou nových cen na trhu s energiemi přepočítat finanční nabídku odměn za každou provozovanou elektrárnu Větrného parku Řasnice. Chceme všem obcím zaručit garantovanou konstantní odměnu 400 tisíc ročně, kterou navýšíme o bonus v případě vyšších výkupních cen na energetickém trhu,“ popisuje hlavní změnu nabídky jednatelka společnosti W.E.B Větrná energie Michaela Lužová.

Hranicí bude výkupní cena 80 eur (2000 Kč) za megawatthodinu, nad ní přijdou bonusy

Růst cen energií doprovázený inflací, růstem cen stavebních prací i technologií stojí společnou měrou za nutností kompletně přepočítat ekonomiku projektu Větrného parku Řasnice. Přestože výrazně vzrostou investiční náklady, otevírá se i cesta k vyšším odměnám z provozu elektráren pro obce a místní komunity.

„Cenově bouřlivý rok 2022 nám umožnil propočítat model, podle kterého můžeme obcím a místním komunitám nabídnout peníze navíc. Slíbený roční příspěvek 400 tisíc korun za každou elektrárnu garantujeme v každém případě. Ve chvíli, kdy výkupní cena elektřiny přesáhne 80 eur za megawatthodinu, dostane každá obec bonus z obratu a vytvoříme sociální fond, ze kterého budou moct místní občané čerpat peníze navíc,” popisuje princip Lužová.

Příklad

Například už když stoupne cena elektřiny na 90 eur za megawatthodinu, získá obec za každou elektrárnu o 44 450 korun více a do sociálního fondu vloží W.E.B Větrná energie okolo 5 milionů korun.

Celkový přehled bonusů shrnuje následující graf:

„Nová situace na trhu nás sice negativně zasáhla z hlediska výše investic, zároveň nám ale umožnila nabídnout lidem větší podíl na obratu z vyrobené elektřiny. Zároveň nechceme, aby měly obce obavu, že při nižším obratu a nižších cenách elektřiny dostanou méně peněz, proto jsme odměnu rozdělili na fixní garantovanou částku a bonus,“ vysvětluje Lužová.

O konkrétních principech rozdělování peněz ze sociálního fondu budeme dále informovat.